Lunacor s.r.o. Kroměříž

Komenského náměstí 372/14, Kroměříž 767 01

Telefon: +420 573 332 626 | Mobil: +420 739 055 143 | Fax: +420 573 332 724

Lunacor s.r.o. Kroměříž

Kardiologie

[www.centrumsrdce.cz]
Odbornosti kardiologie, angiologie a diabetologie zastřešuje organizační jednotka pod společným názvem Centrum pro choroby srdce a cév. Zastřešuje péči o pacienty v rámci jednoho zdravotnického zařízení. Kromě standardní nabídky základních odborností nabízíme jako jediné ambulantní pracoviště ve Zlínském kraji koncept kardiodiabetu.

Angiologie

[www.centrumsrdce.cz]
Odbornosti kardiologie, angiologie a diabetologie zastřešuje organizační jednotka pod společným názvem Centrum pro choroby srdce a cév. Zastřešuje péči o pacienty v rámci jednoho zdravotnického zařízení. Kromě standardní nabídky základních odborností nabízíme jako jediné ambulantní pracoviště ve Zlínském kraji koncept kardiodiabetu.

Diabetologie

[www.centrumsrdce.cz]
Odbornosti kardiologie, angiologie a diabetologie zastřešuje organizační jednotka pod společným názvem Centrum pro choroby srdce a cév. Zastřešuje péči o pacienty v rámci jednoho zdravotnického zařízení. Kromě standardní nabídky základních odborností nabízíme jako jediné ambulantní pracoviště ve Zlínském kraji koncept kardiodiabetu.

Praktický lékař

[www.lekarkromeriz.cz]
Praktický lékař společnosti Lunacor s.r.o. nabízí kromě standardních služeb praktického lékaře také nadstandardní návaznost na specializované pracoviště a rehabilitační péči. Pracoviště objednává na časovky. Pacientům je k dispozici i webové rozhraní. Zde klienti naleznou aktuální informace z ambulance, mají možnost zaslat registraci i objednávku na vyšetření. Pracoviště přijímá nové pacienty.

Sportovní medicína

[www.sportovnisrdce.cz]
Pracoviště sportovní medicíny patří mezi nejlépe vybavené akreditované laboratoře svého druhu na Moravě. Pracoviště je k dispozici pro všechny, kterým je blízký zdravý pohyb. Nabízí specifický program nejen pro amatéry, profesionály, trenéry ale i pro běžnou populaci bez rozdílu věku. Další podrobnosti najdete na našich stránkách.

Dermatologie

[www.koznikromeriz.cz]
Ambulance kožního lékaře se zabývá diagnostikou a léčbou kožních onemocnění. Kromě standardní nabídky služeb poskytujeme řadu nadstandardních korektivně - kosmetických výkonů a lymfologický program.

Lékárna

[www.lekarnakromeriz.cz]
Lékárna U Komenského v Kroměříži nabízí široký sortiment léků a doplňkového zboží.

Závodní péče

[www.lekarkromeriz.cz]
Naše ordinace poskytuje komplexní služby v rámci závodní preventivní a léčebné péče . Jedná se zejména o provádění vstupních, periodických a výstupních prohlídek zaměstnanců, posuzování jejich zdravotní způsobilosti k práci, realizaci školení první pomoci a komunikaci s úřady dozorujícími ochranu zdraví při práci.

Klinický výzkum

[www.centrumsrdce.cz]
Spolupracujeme na vývoji nových léků a léčebných postupů v oblasti kardiologie, angiologie a diabetologie.

Kde nás najdete?


Zvětšit mapu
lunacor.cz © 2013 | webmaster